Feeds:
Публикации
Коментари

Posts Tagged ‘юдейски царе’

      „В тридесет и шестата година от царуването на Аса Израелевият цар Ваас, като излезе против Юдея, съгради Рама, за да не оставя никого да излиза от Юдейския цар Аса, нито да влиза при него. Тогава Аса извади сребро и злато от съкровищата на Господния дом и на царската къща и прати при сирийския цар Венадад, който живееше в Дамаск, да кажат: Нека има договор между мене и тебе, както е имало между баща ми и твоя баща; ето, пратих ти сребро и злато; иди, развали договора си с Израелевия цар Ваас, за да се оттегли от мен. И Венадад послуша цар Аса и прати началниците на силите си против Израелевите градове; и те поразиха Иион, Дан, Авел-маим и всички Нефталимови житници-градове. А Ваас, като чу това, престана да гради Рама и преустанови работата си. Тогава цар Аса събра цяла Юдея и вдигна камъните на Рама и дърветата й, с които Ваас градеше; и с тях съгради Гава и Масфа. А в това време ясновидецът Ананий отиде при Юдейския цар Аса и му каза: Понеже си се уповал на сирийския цар, а не си се уповал на Господа, своя Бог, затова войската на сирийския цар се спаси от ръката ти. Етиопците и ливийците не бяха ли огромно множество, с твърде много колесници и конници? Но пак, понеже ти се упова на Господа, Той ги предаде в ръката ти. Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него. В това ти си постъпил безумно, затова отсега нататък ще те сполетят войни. При това Аса се разгневи на ясновидеца и го хвърли в затвор, защото се разсърди против него за думите му. И в същото време Аса притесни някои от
народа. И ето, делата на Аса, първите и последните, са записани в Книгата на Юдейските и Израелевите царе. А в тридесет и деветата година от царуването си Аса се разболя от болест в краката; обаче макар болестта му да ставаше много тежка, пак в болестта си той не потърси Господа, а лекарите”. –
2Летопис 16:1-12

Библията трябва да се разглежда, не само като учебно, богословско помагало, но и като нагледно пособие за практическия ни християнски живот и взаимоотношения с Бога. Божията благодат ни е дарила с книга, която чрез нагледни примери ни помага по-добре да схванем сложната, и същевременно необходима истина или тема.

Аса е един такъв типичен нагледен пример, чиято цел е да ни покаже съдбата на човека, който не уповава на Бога, а на хората.

Зная, че повечето от вас считат, че да се надяваш на човек е глупаво и безумно и обикновено води само до разочарование. Но въпреки това, често постъпваме точно така.

Както, например. Знаем, че превишаването на скоростта е опасно решение. Кой не знае това? Всички знаем, но въпреки това го правим. Докато не видим нагледно, какво става с някой, който е превишил скоростта, докато не видим смачкани като консерва коли, разхвърлени и разчленени трупове на хора, позволили да превишат скоростта. Тогава изведнъж придобиваме по-реална, не абстрактна, но действителна представа за това, колко е опасно да превишаваме скоростта. Всъщност, точно това е идеята на КАТ, чрез ужасяващи сцени показани на билбордове или клипове да спрат нарушенията по пътя.

Ние хората, имаме нужда от нагледен пример във всяка област, включително и в духовната, за да проумеем по-добре и по-ясно доброто и злото, полезното и лошото. И в този смисъл, Божието Слово е пълно с такива нагледни примери.

И така, кой е цар Аса? Аса е син на Авия или правнук на Соломон. Когато баща му Авия почина, Аса го наследява на царския престол в Юдея. По същото време, Юдейското царство е още съвсем крехко, след раздялата. Израелското царство постоянно воюваше срещу тях и ги отслабваше. Наследството на Аса никак не беше добро.

Но той уповаваше на Бога. В 14 глава четем, че Аса „върши това, което беше добро и право пред Господа, своя Бог”. В 14:4 „и заповяда на юдеите да търсят Господа Бога на бащите си, и да изпълняват закона и заповедите Му”. По-нататък четем, че премахна кумирите на слънцето, различни други мерзости из цялото си царство. Поднови Господния жертвеник. Тази негова духовна реформа привлече не само вниманието на Бога, но и на мнозина от Израел, противното на Юдея царство. В 15:9 четем, че „мнозина от Израел прибягваха при него, като виждаха, че Господ, неговия Бог, беше с него”. В 11-15 стихове четем, за подновения завет с Бога и благословените последствия от това решение. Когато четем всичко това пред нас застава един много силен образ на решителен, съвършено разположен към Бога и благоуспяващ цар.

Дори тогава, когато етиопците, решиха да нападнат Юдея и когато силите на Юдея бяха наполовин от силите на врага, Аса повежда победоносно и се прибира, четем с „твърде много плячка”. Етиопците буквално бяха смазани, казва Божието Слово, „смазани пред Господа и Неговото множество”. И тайната на този успех била очевидна – „Господ порази етиопците…” Аса се упова на Бога – 14:11.

Тогава след онази велика победа, Аса бе посрещнат от пророк Азария. Бог беше изпратил този човек, вижте с какви думи – 15:1-2. Обърнете внимание най-вече на „Господ е с вас, докато вие сте с Него”.

За жалост обаче, Аса или е забравил, или е подценил това Божие предупреждение. В 36 година от неговото царуване, срещу Аса излиза отново стария враг на Юдея, Израелското царство на чело с Ваас. Следейки хронологията се вижда, че близо 25 години, в Юдея е нямало война. Това малко царство бе пазено от Бога толкова дълго време, защото юдеите се бяха разположили към Бога твърде много начело с царя.

Но ето че сега отново се задава война. От контекста на 16 глава, можем да кажем, че тази война срещу Юдея, като че ли е била един вид изпитание за вярата и упованието им на Бога, и най-вече за Аса. За жалост обаче, това бе тест, в който Аса се провали….

Какво направи той? Когато разбира, че израелския цар е дошъл срещу него, Аса не извика към Бога, както беше с етиопците, не отива дори да се бие директно, но подкупва сирийския цар Венадад, онзи да отиде да се бие с Израел. Аса вади среброто и златото от съкровищницата на Господния дом и ги дава на сирийския цар. Той дори не се замисля да се допита до Бога, да предостави проблема с Израел на Бога, но постъпва по-човешки и това се оказва фатално както за царството му, така и в личен план.

Тъкмо може би тогава, когато Аса се тупаше самодоволно по гърдите, пристига Ананий, друг Божий пророк по онова време. Сърцето на царя вероятно е очаквало похвала, адмирации за „мъжкото” и „стратегическото” решение. Но няма такова нещо. Ананий застава пред царя с много тежки думи от Бога – 16:7-9. Вместо да се смири и се покае, Аса обаче се разгневява на пророка и го хвърля в тъмница. Не само него наказва, но и онези от народа, които споделяха мнението на Ананий.

И тук всъщност виждаме ясно проявено падението на Аса. Той се възпротивява на Бога и Неговите думи. Всеки греши, всеки може да се заблуди и извърши грях, но щом Бог ни изобличи и ние вместо с покаяние, Му отвръщаме с гняв и бунт, падението е неминуемо. Според казаното преди това пророчество (15:2) от Азария, можем да считаме, че Аса бил изоставен от Бога.

Неговото безумие проявено в доверие на човек му докара войни до края на живота, а както виждаме и тежка болест в краката. В която обаче той отново не потърси Бога, а лекарите (16:12).

От 16:7 стих, разбираме също, че Божия замисъл е бил да предаде най- яростните противници на Божия народ, сирийците в ръката на Аса, но ето че с поведението си, Аса всъщност ги спаси, той се обвърза с договор и така се лиши от славната победа над сирийците.

Колко жалко, когато това се случва? Когато Бог иска да ни дари победа, да ни даде нещо във владение, а ние в безумието си, се лишаваме от тази възможност.

Как стоят нещата с твоето упование на Бога, скъпи приятелю? Синдромът на Аса е често срещан и днес, в живота на много вярващи, които започват добре, започват духовно, а завършват по плътски, по човешки…

Нека вземем поука от живота на Аса и добре запомним, че нищо не може да убегне от Божиите очи – нито доброто, нито лошото, което вършим и всички един ден ще пожънем от онова, което сме правили. В 9 стих, Ананий казва, че „очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят...” Както те се обръщат да помагат, когато намерят сърце съвършено разположено към Него, така се обръщат и да наказват, там, където има отстъпничество.

Това ни казва Библията и в други места:

1Петрово 3:12 „Защото очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към тяхната молитва; Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло“.

Притчи 15:3 Очите Господни са на всяко място И наблюдават злите и добрите.

Йеремия 2:19 „велик в намерения и силен в дела, Чиито очи са отворени над всичките пътища на човешките деца, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му”.

За едните Бог е мощен да помага, за други е мощен в гняв. Кое лице на Бога и какви действия от Негова страна ще видиш и изпиташ върху себе си, зависи от теб!?

Господ е с вас, докато вие сте с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го оставите, Той ще ви изостави” (15:2).

Read Full Post »