Feeds:
Публикации
Коментари

Posts Tagged ‘моето семейство’


„…а домът на праведните ще стои”. Притчи 12:7

Живеем във време, когато определението „Моето семейство – моята крепост” придобива най-голяма смислова тежест. Днес, както никога преди, върху семейството се изсипва шквал от разнородни атаки – духовни, морални, политически и други. Неприятелските нападения особено върху автентичното християнско, библейско семейство са безпощадни. За да се опази семейството то трябва в действителност да бъде като крепост, като устойчив дом срещу опасните влияния на злото.

Да си представим образно какво се случва с днешното семейство, погледнете на (1) снимка. Подобно на този дом, над семейството са нависнали зловещи, тъмни облаци. Съвременните тенденции, като водата на снимката заплашват с корозия основите на християнското семейство. На (2) снимка виждаме разразена буря с гръмотевици. Същото преживява семейството днес, не само християнското. Гръмотевиците стават все по-начесто и по-близо падат, с все по-голям трясък. И мнозина семейства просто не устояват, претърпяват сериозни щети, а някои просто се рушат под удара на многоликата човешка умопомраченост.

Най-голямото предизвикателство за християнското семейство днес е, именно, устояването – да бъде здраво като крепост, като къщата, за която говори Христос в Проповедта на Планината. Там, Той оприличава разумния човек, който слуша и изпълнява волята на Бога, на човек, построил къща на канара. „и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; но…тя не падна, защото бе основана на канара” (Мат.7:24-25).

Такава е Божията воля и за семейството. Вече прочетохме в началото, „домът на праведните ще стои” – казва Божието Слово. Какво означава да стои, какво представлява крепкото християнско семейство? То е като крепост, а крепост е способност да издържаш на ударите, да преминаваш през всичките изпитания, проблеми и трудности, без да губиш любовта, мира, единството и най-доброто, което Бог е дал на човека. Тази крепост не се изгражда бързо и лесно. За създаването на едно здраво, любящо и задружно семейство няма кратки пътища. Нужни са време, упорита работа и жертви. Сълзите са също част от този труден процес, но както се казва в един от Псалмите „които сеят със сълзи, с радост ще пожънат”. За да се построи издръжлив на неблагоприятни метеорологични условия дом, се изисква прецизен и упорит труд, разумни и последователни действия. Същото важи и за семейството.

Преди няколко години, по време на една от предбрачните ми консултации се роди идеята да пресъздам изграждането на здраво библейско семейство, именно, в образа на дом, с характерната му конструкция и последователност в строежа. Вложих известно въображение, за да може всеки основен строителен детайл да намери своя духовен аналог в семейството. Не претендирам за изчерпателност и точност, но мисля, че е полезно да разгледаме изграждането на здраво библейско семейство, именно, по този начин. Хората често уподобяват семейството на дом. Дори в Библията почти навсякъде, където се говори за семейство, се употребява евр. дума баит, чийто първо значение е дом като сграда.

И така, нека онагледим процеса на изграждането на здраво, библейско семейство с това на здрава и устойчива къща.

1.        ОСНОВИТЕ.

Както при къщата, така и семейството основите са първата и най-важната стъпка в строежа. Върху тях се очаква да легне целия товар и при все това да издържат. Колкото по-дълбоки са те, толкова по-устойчива става къщата срещу корозията на дъждовните води. Затова фундаментът е винаги най-здравата част от сградата. Избира се най-здравия материал – обикновено това е камък, а с напредването на технологиите – железобетон.

От основите за семейството се очаква да бъдат също толкова стабилни, здрави и издръжливи. За мен, няма по-правилна и по-издръжлива основа за един брак и семейство, от тази на Бога. Не случайно, за Него е казано, че е твърда „канара”. Тук съм съгласен напълно с Давид, който пее в 2Царе 22:3 „Бог е канара моя, на Когото се надявам”. Само ако в Бога е нашата надежда, сигурност и строеж, било на живота или на семейството, ние можем да разчитаме на здрава основа.

Някой полагат в основите на семейството си друг материал – емоционалната си привързаност и любов, психологичната, социалната или астрологичната си съвместимост, и други…Но съгласете се, че това са пясъчни основи. На пръв поглед изглежда, че вършат работа, крепят семейството определено време, докато, разбира се, не дойдат трудностите. А като „придойдат реките”, като задухат ветровете основите се разклащат и семейството се накланя като кулата в Пиза, или направо рухва.

Полагайки обаче в основата на семейството Бога – Неговата воля и благословение, ние полагаме един здрав фундамент, който може да издържи силни сътресения и да опази къщата от срутване.

Основата Бог е единствения предвиден правилен фундамент за семейството още от началото. Бог създаде семейството! Той е семейния архитект. И когато вярата в Него, Неговата воля и благословение се поставят в основите, бъдете сигурни, че това е най-сигурния фундамент от всички останали. Семейството може да преминава през големи трудности, но ако основата му е живата вяра в Бога и Неговото благословение, то ще премине и устои, защото Бог е твърда канара, здрава опора или както се казва още в Словото „няма твърдиня като нашия Бог” (1Царе 2:2). От Бога идва силата да устояваме, от Бог идва и най-побеждаващата, всичко превъзмогващата любов агапе – „Ние обичаме, защото първо Той възлюби нас” – казва 1Йоан 4:19.

2.        СТЕНИТЕ.

След като са положени основите, идва реда на стените. Те обикновено са вертикални – разделят се на вътрешни и външни. Стените отделят вътрешната част от сградата от външния свят и я обособяват като жилище. От това дали е добре изолирана фасадата, зависи доколко външния студ или горещина ще влизат вътре. Те също трябва да бъдат построени така, че да издържат не само покрива, но и натиска отвън. Стените имат и защитна функция. Знаете какво се случва там, където стените са от крехък или тънък материал. Един юмрук и си вътре. Но опитай да удариш тухлена или каменна стена.

Стените са следващата по важност стъпка в изграждането на здрава и устойчива къща. Същото важи и за семейството! Разбира се, Бог участва в целия строеж, Той е проектанта и техническия ръководител. И това не бива да забравяме! В Пс.126:2 четем: „Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й”

Кои са строителите? – Мъжът и жената, а после и децата! А аналогът на стените според мен са библейските принципи за брак и семейство, които като добри стени първо обособяват дадена семейство като християнско и второ го защитават от натиска на злото и греха.

Библейските принципи за брак и семейство са толкова важни, както и стените за една къща. Можем да имаме перфектната основа, да сме вярващи и призовали Божието благословение върху семейството, но ако в самия процес на семейния живот оставим Бога някъде встрани – встрани от плановете и решенията на семейството, встрани от действията, които предприемаме, встрани от възпитанието на децата – такова семейство рано или късно се проваля първо във взаимоотношения, а после и в друго.

Каква полза от добрия конструктивен замисъл или добре изпълнени основи в един проект, щом като сме започнали да строим, започваме да видоизменяме, да променяме с цел икономия или улеснение? По-същия начин и със семейството, в чието основа е бил Бог, но в чийто градеж с цел улеснение са били включени човешки и плътски мнения, светски принципи и нагласи. Такова семейство силно ще пострада при някоя житейска буря. Понеже се е отклонило от нормите и стандартите на Бога, то не е защитено и е изложено на много опасности.

Затова решението е, да градим правилни, здрави стени на своето семейство, които са библейските принципи, Божиите правила за взаимоотношения, устройство и йерархия, грижа един за друг, вземане на решения, възпитание на децата, интимен живот, както и отношение към финансите (виж някои от тях в Битие 2:24; Ефесяни 5:22-25,33; 1Петрово 3:7; Евреи 13:4; Притчи 5:18-19, 22:6; Евреи 13:5 и др.). Това е материала, с който трябва да изграждаме и можем да изградим здрави стени на брака и семейството.

3.        ПОКРИВЪТ.

Самата дума ни подсказва, че става дума за покриване с цел предпазване. Основната функция на покрива е да не позволява проникването на дъжд, сняг и прах вътре в къщата.

Вероятно и от личен опит знаем, колко важно покрива да е здрав и да не тече. За тази цел обикновен редовно го оглеждаме и проверяваме, и ако има пукнатина или разместена керемида, ние го поправяме.

Същото важи и за семейството. Духовния аналог на покрива тук е личната святост пред Бога и чистота на всеки от членовете му. Както казахме вече, основната функция на покрива за една къща е да предпазва дома от дъжд, сняг и прах.Същата функция да предпазва има и светостта и моралната чистота в семейството, неговото духовно състояние, което е сигурна защита срещу всякакви духовни влияния – откъм духовните нечисти сили в поднебесните места, от стрелите на лукавия изпращани във формата на различни изкушения.

Където семейството духовно е здраво, пази себе си свято и чисто пред Бога, там трудно прониква врага, дори е невъзможно. И обратно, там, където има и малка пролука в нашата святост и чистота пред Бога, бъдете сигурни, че дяволът веднага ще се възползва от нея да ни навреди. Затова Библията ни призовава да бъдем святи (1Петрово 1:13-16, 2Коринтяни 7:1), в цялото си поведение, включително и семейното.  В друго място, в 1Иоан 5:18, се казва, че който се е родил от Бога и пази себе си, дяволът не се докосва до него.

Нека постоянно проверяваме себе си, изряден ли е покривът на светостта и чистотата ни пред Бога? Ако забележим пукнатина, нека веднага побързаме да я оправим, като изповядаме пред Бога греха си и получим прошка, за да се възстанови нашата духовна цялост. Пазете себе си, чисти!

4.        ВРАТАТА.

Вратата е също много важен елемент в една къща. Тя обезпечава достъп или обратно, ограничава проникването в затворено пространство. От качеството й зависи, колко лесно може да се влезе в къщата. Вратата е символ на защита от външни заплахи, но също така, и на гостолюбие.

Да започнем от нейните защитни функции. От какво? – от нежелани посетители, някой от които, дори се натрапват!  Те се появяват, още в момента, в който се ражда брака и семейството. И с времето, тези нежелани посетители могат да станат повече.  Това могат да бъдат близки, комшии, приятели, колежки или колеги или всеки друг човек, който по някакъв начин неправомерно желае да проникне във вашия брак и семейство.  Целта е ясна – да се наруши духовното или физическото единство. Средствата могат да бъдат – изкушение и съблазън, манипулация, шантаж или други.

Затова вратата на един брак е много важна, тя регулира „посещенията”, както и нивото на достъп. Тази врата е единството, верността в брака и семейството!

Нека припомним целта, която Бог поставя за брака – Битие 2:24 „ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът”. Ако това „остави” важи за най-близките, родителите, то колко повече за останалите.  Семейството трябва да е независимо, затворено за външно влияние – контрол и натиск от хора, дори близки и приятели. Трябва да се научи да затваря врата за всичко, което се противопоставя на единството в брака и семейството.

Вратата обаче е символ и на гостолюбието. В Библията гостолюбието е едно от качествата на зрелия християнин. Ап. Павел пише в Евреи 13:1-2 „Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостолюбието”. Смисълът на гостолюбието е в любовта и почитта, която оказваме на гостите си. Бъдете гостоприемно семейство. Отворете дома си както за вярващи, така и невярващи с цел взаимно насърчение, приятелство и благовестие.

5.        ПРОЗОРЕЦЪТ.

Прозорецът е отвор в стената на сграда, предназначен за достъп на светлина и чист въздух.

Какво представлява той в брака и семейството? Предвид функцията му да дава светлина, мисля да сложа тук съвместната молитва и изучаване на Библията. Тези моменти наистина привнасят светлина в брака и семейството.

Божието Слово често е сравнявано със светлината. В Псалм 119:105 „Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми”; Псалм 19:8 „Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господня е светла, просвещава очите”; Псалм 119:130 „Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите”.

Божието присъствие и ръководство, което търсим в съвместната молитва е също сравнявано със светлината. Давид пише в 43:3 Изпрати светлината Си и истината Си; те нека ме водят…Съвместната молитва и изучаване на Библията имат огромен просвещаващ ефект за семейството и привнасят светлина във взаимоотношенията .

Що се касае до функцията на прозореца да внася чист въздух, мисля, че като аналог в брака и семейството, можем да посочим – съвместните празници, разходки, почивки, които наистина действат освежаващо за цялото семейство и са чудесен лек срещу стреса и напрежението, което искаме или не, днес те просто нахлуват и в семейството.  Не бива да забравяме, че по времето на съвместните семейни почивки и мероприятия, се създават прекрасни условия за по-добро сближаване, което също освежава семейните взаимоотношения и действат изграждащо. Любопитен е фактът, че всички юдейски празници са предполагали участие на целите семейства (виж Второзаконие 16:11) Чудесен пример в тази връзка е и семейството на Исус, което заедно празнуват Пасха в Йерусалим (Лука 2:41-42).

Така според мен, можем да онагледим процеса на изграждането на здраво, библейско семейство, в което цари Божията благодат и благословение.

А ето и няколко обещания на Бога спрямо едно такова семейството и дом.

Притчи 3:33 – Проклятия от Господа има в дома на нечестивия; А Той благославя жилището на праведните.

Притчи 14:11 – Къщата на нечестивите ще се събори, Но шатърът на праведните ще благоденства.

Исая 65:23 – Няма да се трудят напразно, нито ще раждат деца за бедствие; защото те са род на благословените от Господа, също и потомството им.

Read Full Post »