Feeds:
Публикации
Коментари

Posts Tagged ‘живот’

Матей 28:1-7а

В своето време, знаменития руски певец, Игор Талков в една от своите песни пееше: «Колко блянове посях и колко нерви изгорих, Докато към заветната цел вървях, през всичките прегради. И ето отчасти пристигнах и наоколо се огледох, Но очакваното щастие изобщо не открих

Думите на този знаменит антикомунистически бард, уви… е подходящ коментар за живота на много наши съвреме­н­ници, понякога дори и за тези, които се опитват да намерят смисъла и щастието на своя живот в религията.

Видима безсмислица, разочарования и безизходно отчаяние терзае милиони хора по света, когато срещнат лице в лице своята безцелност. А тя е особено трагична на фона на смъртта. Фактът, че смъртта съществува обезценява живота, превръща го в нещо временно и безцелно. И ако е така, къде е смисъла да живеем? – казват хората. За какво се борим за живота, след като трагическото острие на смъртта ще отнеме всичко?

Натъжени и видимо разочаровани вървяха и учениците към Емаус. Те с готовност споделиха мъката си с приближилия до тях Пътник. В Лука 24:19-21 стих четем какви бяха техните думи… В отговора на учениците съзираме съкрушени надежди, несбъднати очаквания…За тях Исус за малко да си остане просто един от великите пророци, чийто служба на света завърши със смърт….и нищо повече. Думите „а ние се надявахме” разкриват горчивината, която изпитаха в сърцата си тези ученици, поради внезапната смърт, постигнала Учителя им, защото с Неговата смърт приключиха и всичките им надежди за смислена промяна в Израел.

Това е почеркът на смъртта обезценя и обезсмисля жизнените ни старания и надежди, превръща живота ни във верига от трагични противоречия, които водят със себе си още по-печални резултати – безнадеждност, апатия и дори суицидно мислене.

Немския поет Гьоте, художествено е изразил тази криза на духа в живота на учения доктор Фауст в едноименната поема. В търсене на истинския живот и сили за него, Фауст е премислял и изпитал всичко, достъпно за човека, без обаче да намери отговора на тайната на битието. И тогава в отчаяние, той решава да се самоубие. Взема чашата с отровата, и вече я бил поднесъл до устата. Но изведнъж доловил отнякъде песен на ангели, които не просто пеели, а пеели „Христос възкръсна. Мир вам, простени човеци, от небето!”  Като омаян, Фауст стоял и слушал тази неземна вест за тържеств. на живота. Вяра и жизненост изпълнили отново сърцето му и се върнал към живота.

 „Няма Го тук, защото възкръсна!” – каква велика вест е била също и за отчаяните ученици. Какво велико откровение са тези думи и за днешния човек, потънал в апатия и депресия, засегнат от кризата на безсмислеността?

Толкова кратка проповед, но какво богато съдържание носеха в себе си думите на ангела „Няма Го тук, защото възкръсна”…

Вижте каква радост породи тази вест у жените. „излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост…” И как да не бъде повод за голяма радост това, че Христос е възкръснал от мъртвите, че смъртта е победена.

Чуйте как Павел в края на 15 гл. от своето послание към Коринтяните, пее, иронизирайки смъртта „О смърте, къде ти е победата? О, смърте, къде ти е жилото?” И добавя в 58 ст. „Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди и непоколебими….понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен”. В Христос наистина нищо не е напразно. В Него всичко придобива смисъл. В Христос имаме пълна, жива надежда.

Но какво още означаваше тази Негова победа над смъртта?

Първо, означаваше, че Той е Този, за Когото се представяше, а именно, че е Божий Син.

Ап. Павел пише в Римл.1:4 „а по Дух на святост беше обявен със сила като Божий Син чрез възкресението от мъртвите”. Ако Исус не бе възкръснал, съмненията в Неговата божественост биха били напълно оправдани.

Спомнете си, какво казваха хората около кръста…”ако си Божий Син слез от кръста…упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден, понеже казва: Божий Син съм”. А след Неговата смърт Го нарекоха измамник…

Но Христос възкръсна, и с това възкресение развенча всички митове и съмнения относно Неговата божественост. Не само сред народа, но и между самите ученици. Дори Тома, когато видя Възкръсналия Исус възкликна: „Господ мой и Бог мой!”

Историята познава много велики учители и религиозни водачи, чийто тела, обаче са се превърнали в прах и техните гробове се посещават всяка година. Исус Христос обаче възкръсна. Той е единствения, Който победи смъртта, и тази единственост Му дава право да бъде приеман и почитан като Бог. Когато юдеите изкусително Го запитаха, как може да докаже, че храмът е Бащиния му дом, и че наистина е Божий Син, тогава Христос изрече: «Разрушете този храм, и за 3 дни ще го издигна», това каза, като говореше за Своето тяло – Йоан 2:19-22 И така стана! Защото имаше власт да даде живота Си и да го приеме обратно! (Ин.10:17-18)

Празната гробница е най-ярката манифестация на божественост в живота на Исус Христос. Това ни дава правото, скъпи мои да вярваме и следваме не митологична личност, а Един Жив, Реален Бог, надеждата на Който е жива – 1Петр.1:3

Това, че Христос възкръсна, потвърждава също Неговото всевластие и господство.

В Римл.14:9 четем… Той е Царят на Царете и Господарят на Господарите. В Еф.1:20-21 стихове, Божието Слово ни казва, че като възкръсна Исус седна от дясната страна на Бога Отца, далече над всяко началство и власт, сила и господство…” Нашата вяра в Христос ни дава пълна защита, пълна сигурност и победа.

Римл.8:37 „ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил”.

С Христовото възкресение е свързано и нашето оправдание, нашият мир с Бога.

В Римл.4:25 Божието Слово ни казва следното: “ Който биде предаден за прегрешенията ни, и биде възкресен за оправданието ни„. Гневът на Бога Отца бе умилостивен. Спасението на човека бе завършено. И сега, чрез вяра, сме обявени за праведни! Нещо повече, възкръсналия Христос, става нашият вечен ходатай, като ни изтръгва от обсега на осъждението, на гнева и атаките на злото. Затова можем да извикаме предизвикателно срещу домогванията на дявола: «Кой ще обвини Божиите избрани?…» – Римл.8:33-34

И последно, това, че Христос възкръсна, означава, че и всеки, който вярва в Него ще възкръсне. Отново в Римл.8:11 четем: „И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас“.

Има ли нещо по-жадувано и желано за човека от живота и безсмъртието? Всичките усилия на човека се свеждат до това да удължи живота си, да умножи годините си. Но, уви, рано или късно ледените ръце на смъртта докосват всеки, и пред нейното лице никой не може до устои. В същото време, обаче Христос казва: „Понеже, Аз живея и вие ще живеете”.

Кои са тези, за които смъртта не представлява повече заплаха? Това е най-важния въпрос, на който, ако не знаеш, трябва, приятелю, да намериш отговор още днес. Библията ни го дава в ев. Йоан 11:25-26 “ Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;  и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?“ Когато умира християнинът също преминава през мрачния тунел на смъртта, но не отива в мрака на тъмнината. Вечната смърт за него няма власт. Защото, тържествено заявява Павел в 1Кор.6:14,: «Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си.» Затова в Откр.14:13 се казва: “блажени са мъртвите, които умират в Господа”.

Чуйте още веднъж каква е съдбата на онези, които чрез вярата си в Христос, носят в себе си победата над смъртта – 1Сол.4:13-17 Благодарение на Неговото възкресение е обезпечено и нашето възкресение (2Кор.4:14).

И така, скъпи приятелю, нека радостта на жените изпълни твоето сърце за Възкръсналия Христос. Както казва псалмопевеца в Пс.118:24 Този е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него

И още нещо, тази радост трябва да бъде споделена с другите. Както жените с голяма радост се завтекоха да известят учениците, отиди и ти, кажи на всички, около тебе, че Христос възкръсна!

Но ако все още не си се успокоил в Него. Ако все още сърцето ти е разкъсвано от противоречия и безцелност, тогава обърни се към Възкръсналия от мъртвите Христос. Направи Го с вяра. Позволи на Христос да влезе в живота ти и със същата сила, с която възкръсна Той, да съживи и теб.

„а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име” (Ин.1:12)

Христос Възкръсна! Възкръсни и ти!

Read Full Post »