Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for декември, 2014

family tree of Jesus„Книга за родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам. От Авраам се роди Исаак, от Исаак се роди Яков, от Яков се родиха Юда и братята му, от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар, от Фарес се роди Есром, от Есром се роди Арам, от Арам се роди Аминадав, от Аминадав се роди Наасон, от Наасон се роди Салмон, от Салмон се роди Вооз от Раав, от Вооз се роди Овид от Рут, от Овид се роди Йесей, 6от Йесей се роди цар Давид. От цар Давид се роди Соломон от жената на Урия, от Соломон се роди Ровоам, от Ровоам се роди Авия, от Авия се роди Аса, от Аса се роди Йосафат, от Йосафат се роди Йорам, от Йорам се роди Озия, от Озия се роди Йоатам, от Йоатам се роди Ахаз, от Ахаз се роди Езекия, от Езекия се роди Манасия, от Манасия се роди Амон, от Амон се роди Йосия, от Йосия се роди Йоаким, от Йоаким се родиха Йехония и братята му – по време на преселението във Вавилония. А след преселението във Вавилония от Йехония се роди Салатиил, от Салатиил се роди Зоровавел, от Зоровавел се роди Авиуд, от Авиуд се роди Елиаким, от Елиаким се роди Азор, от Азор се роди Садок, от Садок се роди Ахим, от Ахим се роди Елиуд, от Елиуд се роди Елеазар, от Елеазар се роди Матан, от Матан се роди Яков, от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, която роди Иисус, наричан Христос.“

 

В пиесата на британския драматург Оскар Уайлд „Колко е важно да бъдеш сериозен“ главния герой е попитан да разкаже за миналото на своето семейство. Мистър Уординг се кълне, че е изгубил и двамата си родители и че са го намерили в куфарче на гарата. Взрива от негодувание, с който е била посрещната тази вест, е един от най-комичните моменти в цялата пиеса. Една от героините в нея, Лейди Бракнъл възклицава: „Загубата на един от родителите още може да се разглежда като нещастие, но да изгубиш и двамата, мистър Уординг, си е направо небрежност…“ и не след дълго добавя: „Аз много ви препоръчвам, мистър Уординг, възможно най-скоро да се обзаведете с роднини“.

Проблемът е, че в много обществени групи, дори в либералния западен свят, където се говори и цени идеята за равенство, да имаш и познаваш своето родословие е важен и съществен момент.

Особено тогава, когато има какво да се покаже, за някои изучаването на семейните корени им позволява да почувстват своята значителност. Достатъчно е тук да си спомним дори българския сериал „Столичани в повече“ и Славея Лютова, която си сменя фамилията на Бурова, за по-висок генеалогичен имидж в обществото.

Днес също става все повече популярно да се знае родословието с цел ранна диагностика и лечение на някои заболявания, защото част от гените си получаваме в наследство от своите дори далечни роднини.

Така скучните на пръв поглед родословия, се оказват доста значими в определени моменти и обстоятелства от нашия живот.

Тази сутрин бих желал да обърнем внимание върху родословието на нашия Спасител Исус Христос. Откривайки Новия Завет, първото, което вижда съвременния читател още на първата му страница е списък с непознати и дори странни имена. Но това съвсем не означава, че четенето им или изучаването им е загуба на време.

Напротив, когато внимателно изследваме приведеното родословие на Исус, тук, от Матей, ние ще установим, че то е като тръбния звук, като гласа на градския глашатай, които призовават за внимание, така и това родословие в началото на Евангелската история съдържа изключително важен апел към читателите за тяхното внимание към същността на Исус и Неговата човешка генеалогия, най-вече в това, че Христос не е изолирана фигура в човешката история, или митичен новатор.

Напротив, Матей, който пише своето Евангелие към евреите, които стриктно са наблюдавали своите семейни корени, показва, че Исус е рожба на дълга линия от поколения в историята на Авраам и потомството му. Той не се е появил случайно и чрез случайни хора. Напротив неговата история е щателно планирана, родословието Му го отвежда до факта, например, че е син на Давид и на Авраам.

Някои читатели наистина може да сметнат генеалогията на Исус за скучна и безполезна, и може би някой, дори от нас присъстващите тази сутрин, са имали изкушението изобщо да не я четат.

Днес обаче, на Рождество, ви предлагам да се върнем към нея и да видим какво означаваше тя за Самият Исус и дали не означава нещо и за нас, дори днес, в 21 век.

Първо, родословието на Исус демонстрира цял куп исторически реалности.

Вече споменахме една от тях, а именно, че Исус не е откъсната фигура в човешката история. Той може да бъде проследен обратно до самият Авраам. Неговото потекло може да бъде адекватно измерено на фона на предишните времена и събития.

Например, че Христос е имал правилното родословие за да бъде обещания Месия. Родословието Му започва от Авраам, което урежда въпроса за Неговата националност и обещанието на Бога на Авраам, още в Битие 22:18, че в неговото потомство ще се благословят всички народи на земята. Когато Исус се ражда, Новия Завет Го определя като семето на Авраам, чрез което дойде това благословение не само върху юдеи, но и езичници…

От родословието ясно се вижда, че Исус дойде също чрез Давид, което урежда царственото Му право. В редица старозаветни пророчества касаещи идването на Месия, ясно се подчертава, че Той ще дойде от дома и рода на Давид. Вижте, например, Исая 11:1-2…

Каквото и да бе правил Исус, ако Той не е бил потомък на Авраам и Давид, Той не можеше да бъде Месия. Матей обаче посочва че Исус е имал перфектното родословие за да бъде обещания Месия.

Родословието на Исус посочва също как Бог действа в историята, изпълнявайки редица Свои обещания към Авраам, Исаак, Яков, и Давид.

В Матей 1:16 пък намираме един много важен исторически и богословски детайл. Изразът „роди“, който се повтаря за всеки мъж в наследствения списък, тук липсва. И това не е случайно. Защото Йосиф, който макар и посочен тук като законния баща на Исус, не бе Неговия истински биологичен такъв и по този начин се загатва за божественото начало на Исус.

Второ, родословието на Исус отхвърля цяла група лъжливи предположения, а именно:

  1. Това, че християнството е шовинистично, в този смисъл, че омаловажава жените и ги дискриминира. Тук обаче виждаме 4 жени включени в родословието на Исус, които, с изключение на Рут, дори не са били кой знае какви бележити жени.
  2. Това, че юдаизма е бил напълно ексклузивен, изключващ изцяло другите народи в привилегиите на вярата и духовното наследство. Забележете обаче факта, че дори в списъка на месианското родословие са включени поне 3-ма чужденци, за които със сигурност знаем –Рахав, Рут и Ветсавея, а може би и Тамар също, както някои предполагат.
  3. Това, че Йосиф е биологичен баща на Исус – вече видяхме, че това очевидно отпада също на фона на прецизната историческа генеалогия на Исус, която дава Матей. Мария, а не Йосиф е посочен като родител тук!

Родословието на Исус е важно за съвременния читател и в този смисъл, че прави неоснователни и дори нищожни редица оправдания и извинения от страна на човеците.

Погледнете колко странни съдби има в родословното дърво на Исус:

   1. Жените, които споменахме вече.
   2. Най-малко трима чужденци в едно юдейско родословие.
   3. Някои от хората в списъка са с много лоша репутация – като лоши­те момичета Рахав и Витсавея, например, и лошото момче Манасия.
   4. Някои са напълно непознати лица.
   5. Някои са добри, но са правели ужасни неща.

Цялото това разнообразие ни учи обаче на нещо, а именно, че отделните лица, индивиди, не е задължително да бъдат обусловени биологически в характер и морал от такива хора в своето минало и бекграунд. Нито благочестието, нито безнравствеността имат строга наследственост.

Днес много се говори за наследственост, но не само в областта на имотите, но гените и морала. Много съвременни психолози оправдават явни грехове с наследственост, с дефектни гени и какво ли още не. Например, хомосексуализма се посочва, като биологически детерминиран, или предопределен. Също и алкохолизма.

Библията обаче ни показва достатъчно категорично, че грехът е избор, а не вроденост. Ние се раждаме с греховна наклонност, но вършим грях поради съзнателен избор да го правим. Това, че Рахав е била блудница, не направи автоматично всички свои деца такива, поради генетични причини. Или, пък, например, как да обясним феномена Манасия, при положение, че баща му, Езекия е един от най-благочестивите царе в Юдея?

Второ, разнообразието от несъвършени хора в родословната линия на Исус показва, че отделните индивиди също не е задължително да се влияят от постъпките на хората преди тях.

Йосиф, например, не повтаря грешките на Давид или Соломон. Езекия вместо да се влияе от дълбокото отстъпничество на баща си, Ахаз, напротив, му се противопоставя във всичко – събаря кумирите и ашерите, и се прилепи толкова към Бога, че се казва за него, че нямаше подобен на него между всички юдейски царе, нито преди, нито след него (4Царе 18).

Всичко това говори много за оправданията и извиненията в наши дни: (1) „Аз не мога да служа на Бога заради лошата и неугледната ми родословна история“; (2) „Моята майка/баща, бяха такива, какво мога аз да направя?“; (3) „Аз съм толкова грешен, че Бог никога няма да ми прости, още повече да ме употреби за Своите цели“; (4) „Моите предци не са били християни“. И какви ли още не извинения можем да чуем днес. Може би някой дори от нас тази сутрин си е позволявал да мисли за нещо подобно.

Скъпи мои, родословието на Исус може да ви помогне да се справите с всички тези притеснения, смущения и извинения. То ни учи, че Бог не е ограничен от нашите традиции и дребни предразсъдъци. За Него няма значение нито племенния, нито расовия, нито половия, нито социалния ти произход и статут. Ние всички сме равни в Неговите очи.

Нещо повече, Бог е готов да използва в Своя спасителен замисъл всеки човек, а не само тези със съвършен произход и минало. Миналото е без значение, важно е днес, дали си достъпен за Него или не. Рахав бе езичница, с гнусно минало и несигурно бъдеще. Но в момента, когато тя отвори сърцето си за Бога, бе спасена и включена в най-великата родословна линия в човешката история, тази на Исус Христос, и е дадена за пример на вяра наред с Авраам и Мойсей.

Може би ти си мислиш дали е възможно същото да се случи и с теб? Възможно е, и дори Бог с нетърпение те очаква да те включи в Своя план за спасение. Просто ела при Него и Му се довери. В Матей 11:28 Исус се обръща към множествата със следния призив: „Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя“. Без значение с какво си обременен и какъв е характера на твоето бреме, също и откога се мъчиш с него, ела при Христос и ще намериш покой на душата си. Може би това Рождество ще стане първото, в което ще отпразнуваш своята свобода, спасение и мир. Всичко зависи от теб!

И така, на Рождество, вместо да избягваме, е добре отново и отново да се връщаме към родословието на Исус.

Първо, за да открием Исус, като верния Месия, обещан още в далечни времена, чрез Когото идва благословението и спасението за всички човеци.

И второ, за да открием извора на своята собствена значимост, който е Бог. Родословната линия на Исус ни показва, че Той е Бог на невероятна благодат и милост, готов да включи в Своя замисъл на спасение всеки, без значение, какви грешки сме направили и колко зли сме били.

В Него мръсното може да стане чисто, невероятното става вероятно, незначителното става значимо! Спомнете си свидетелството на Павел в 1Кор 15:8-10б…

* Редица идеи и мисли в тази проповед дължа на N. T. Wright, for Everyone Bible Studies, Matthew

 

Read Full Post »

images3H4TWLWP

 „А Мария пазеше всички тези думи в сърцето си и размишляваше върху тях“

 Лука 2:19

 

 

 

 

Колкото повече напредва времето и се удължава дистанцията между първото Рождество, преди около 2000 години, във Витлеем и това в нашата съвременност, толкова повече се видоизменя рождествената история. Не винаги това е нарочно, и не винаги от лоши подбуди… Напротив, повечето промени в рождествената пиеса са направени и допуснати с най-добри мотиви, например, да се направи по-привлекателна и романтична рождествената обстановка и събития, дори и за децата.

Но колкото и да са емоционално оправдани подобни промени, те крият в себе си високия риск, рождествената история да се превърне в един вид християнска „митология“. И за жалост, точно това се случва. Дори в песните, които се пеят на Рождество, неусетно са се вмъкнали митологични елементи, които очевидно липсват в библейския разказ.

Започнах с текста от Лука 2 не случайно. Защото виждам в реакцията на Мария тогава, по време на първото Рождество, нещо, което е полезно за нас вярващите да правим на всяко Рождество, а именно да изследваме това събитие и се научим да отделяме митовете от фактите, традицията от библейското описание. Думата, която използва Лука тук за Мария на гръцки е „συμβάλλω“ – изследване чрез съпоставяне и противопоставяне (буквално, да сблъскаш и удряш няколко неща едно в друго и по този начин да разбереш кое е здравото, а кое е слабото, кое е истинското, кое е фалшивото).

Затова, тази сутрин, искам да ви предизвикам да направим именно такова изследване на различните елементи и аспекти в популярната рождествена история, и може би ще се изненадате, когато ще разберете, че не са малко нещата, които никъде не присъстват в библейския текст, но са добавени и развити в рождествената сцена през вековете от хората. Аз не казвам, че тези добавки са лоши или вредни, но те не са истина и затова трябва да бъдат посочени и отделени, за да се опази чисто библейското описание на Рождество, и за да не робуваме на митове, а да следваме фактите.

И така, кое е мит и кое е факт в рождествената история, такава каквато я познаваме повечето от нас днес? Ще се съобразим с хронологията на събитията…

 • Мария и Йосиф на магаре

Почти няма рождествена картина или някакъв друг тип визуално изображение на пътуването на Йосиф и Мария към Витлеем, в които да не бъдат представени Мария седнала на магаре, а Йосиф го води за въжето. В много рождествени сцени дори деца играят ролята на магаре.

На какво почива, обаче, този образ? Със сигурност не върху библейско свидетелство. Никъде в Евангелията не се споменава, че Мария е пътувала по този начин. Нека видим текста, който е свързан с пътуването – Лука 2:1-4… Нищо не се казва за магаре?! По начало начините за придвижване тогава са били в зависимост от материалния и социалния статут на пътника – носилка, колесница, кон, камила, магаре или пеша. Ходенето пеша в Новия Завет преобладава! Как е пътувала, обаче, Мария до Витлеем е неясно.

Предположението, че Мария е била седнала на магаре трудно намира дори логична опора. Помислете как би могла една бременна жена в последните месеци да подскача нагоре и надолу върху муле около 140 км.? Аз си спомням когато моята съпруга беше бременна с първото ни дете, и пътувахме с колата по неравни планински пътища и колата подскачаше, някои от приятелите които бяха с нас се шегуваха (не без основание), че тя може да роди някъде по пътя…

Нека не забравяме също, че Йосиф и Мария не са били богати хора. Те са нямали дори агне, което да принесат в жертва (но гълъб – Лев. 12:8), камо ли магаре, което се считало за лукс по онова време. Затова най-вероятното и с което много учени са съгласни, че Йосиф и Мария са вървели пеш, както и много други хора са го правели по онова време, които са нямали пари за магаре.

 • Раждането на Исус в пещера и в същата нощ на пристигането във Витлеем

През вековете са изказаха много предположения по този въпрос, и по всичко личи, че поне в изкуството се съхрани образа на пещерата и животните в нея. Можем да видим толкова много рождествени картички с този образ и днес.

Никъде обаче в Евангелието не ни се съобщава нито за пещера, нито за животни! Даже атрибутите на нашата рождествена сцена тук в църква не са съвсем коректни. Нека да изясним все пак, къде Мария и Йосиф се спряха във Витлеем и къде бе роден Исус?

Според преданието, те почукаха на вратата на някаква гостилница, където обаче нямаше свободни места, и тогава те намериха пещера в края на града с животни където Мария роди Исус.

В библейския текст обаче нищо подобно не намираме! Или както още е по-популярно – Йосиф да търчи от къща на къща, притиснат от времето и хлопа по вратите за да намери място за Мария и всички отказват. Колко често дори това ляга в основите на много проповеди и поучения, какви ли не хипотези се развиват още…Всички които обаче малко имат или изобщо нямат нищо общо с фактите.

Първо, времето за раждането. По-широкия контекст на Лука 2:7 стих, ни разкрива, че това не е станало в същата нощ. В 6 стих четем: „докато бяха там“ – тоест минало неопределено време между пристигането им и раждането. Нещо повече, дословния превод на втората част от този стих би бил „и като навършиха й (или изпълниха се) дните й да роди“. Задъхания и търсещия образ на Мария и Йосиф които не могат да намерят място за нощуване в последния момент няма никаква библейска опора.

Второ, мястото на раждането. Думата „гостилница“ (κατάλυμα) може и да означава в някои случаи страноприемница, но в повечето, това е гостната стая или горницата в един дом. Нещо повече, когато става дума наистина за страноприемница, Лука използва съвсем различна дума за това (πανδοχεῖον), например, в притчата за Добрия Самарянин (Лука 10:34). И обратно, когато Лука говори за гостна стая или горница, винаги използва същата дума, която той използва и тук за раждането на Исус, в смисъла не на хотел, а на стая в къща (ср. с мястото на Тайната вечеря – 22:11).

По този начин и историческите и лингвистичните проучвания показват, че вероятното място за раждането на Исус е била не пещера извън града, а долния етаж от къща или прикрепена към къщата постройка за домашни животни, защото горе, стаята за живеене, е била препълнена от хора по време на преброяването. Преданието за пещерата възлиза от едно апокрифно псевдоевангелие на Яков! Това предание може да има драматичен ефект, но не и фактологически!

 • Животните

Трудно е да си представим днес рождествената сцена без вол или осел, например, и този образ дълбоко се е вплел в нашите представи за Рождество. Но нито Матей, нито Лука говорят за животни на мястото, където Христос се е родил! За първи път животните се появяват през 13 век, когато Франциск от Асизи, считан за великия средновековен любител на животните, е изградил сцена с рождествени ясли и живи животни около нея. Оттам насетне това се приема за даденост, но не основателна, за съжаление.

 • Песента на небесното войнство, ангелите

Сцената с ангелския хор, който пее от небесата е също толкова силна по време на Рождество днес. Може би най-големия принос за това има Чарлз Уесли и неговите музикални произведения, акцентиращи песента на ангелите… Но дали ангелите в действителност са пеели в онази нощ пред овчарите?

Нека прочетем евангелския епизод свързан с явлението на небесното войнство – Лука 2:13… Гръцката дума, която е преведена тук като „хвалеше“ е ainountwn, корена й αἰνέω, и в най-общия смисъл означава да говориш или се изказващ за превъзходството на нечие лице, обект или събитие. В Новия Завет основно се използва за израз на хвала към Бога, било от учениците, църквата, ангелите като тук, и дори овчарите в 20 стих.

Понеже често има тясна връзка между похвала към Бога и пеенето в Стария Завет, най-вече в Псалмите, то много хора преценяват по този начин, че да хвалиш Бога е равносилно винаги на това да пееш. Но това изобщо не е така. Когато става дума за хваление като песен, задължително се добавя думата „песен“ или „пея“. Дори в същите Псалми стоят нещата по този начин – хвалене с песен, но има хвалене и с проповед, възвестяване и т.н. В Новия Завет, например, виждаме множеството ученици покрай Елеонския хълм да хвалят Бога със силен глас за чудесата, които са видели. Тоест хвалят, като говорят и възвестяват, а не пеят.

Има още една важна дума тук – „говорещи“ (на български „с думите“), тоест буквално „хвалещи и говорещи“ (λέγω – говоря, съобщавам).

Така ние виждаме, единия ангел обявява раждането на Исус, след това идват още ангели, които благодарят на Бога и възвестяват: „Слава на Бога във висините…“ Идеята, че ангелите пеят в нощта на Рождество е станала толкова вплетена в нашите представи, че мнозина се изненадват, когато научават, че Библията нищо не говори за песен. Този пример, също ни дава една добра възможност да обсъдим традициите които сме приели.

Разбира се, не бива да отиваме и твърде далеч, като казваме, че ангелите не могат да пеят, или абсолютно не са пели тогава на Рождество. Не знаем… Но убежденията ни, богословието и практиката ни, не само по време на Рождество, но и като цяло, трябва да стои на твърди и непоклатими основи, каквато е написаното Слово, а не човешки предположения, колкото и да оправдани да са те.

 • Мъдреците

Образа на мъдреците е заключено в съзнанието почти на всеки, като присъстващи по време на раждането на Исус. Ще ги видите в почти всеки филм и рисунка за Рождество, стоящи редом до яслите, Исус, Мария и Йосиф. Отговаря ли обаче това на истината? Какво казва библейския текст?

Първо, мъдреците, според Евангелието не са присъствали изобщо по време на раждането на Исус, но са Го посетили едва тогава, когато Същия вече е живял в къща, и не е бил бебе, а дете. Съдейки по изчисленията на Ирод – около двегодишно. Нека прочетем Матей 2:11…

Това е само един от митовете свързани с мъдреците. А какво ще кажете за тримата мъдреци? В Евангелията никъде не се споменава техния брой. Те могат да бъдат двама или двайсет. Числото три е хипотеза основана върху количеството подаръци, но всички знаем, че хипотезата не е окончателната истина.

А какво ще кажете, че тези мъдреци са царе от изток, както се пее в една много популярна рождествена песен „Три царе от изток сме, носим скъпи дарове…“? За съжаление сега нямаме време да разнищим по-подробно статута и произхода на мъдреците, но сме го правели преди.

 • Датата 25 декември е с изцяло езически произход

Откакто, по начало, съществува празника Рождество Христово оттогава и се водят дебатите относно дата на Христовото рождение. Проблемът е, че никъде в Новия Завет не се споменава нито годината, нито деня в който Исус се е родил. Самият Христос говори за значението да се празнува Неговата смърт, но никъде и намек не дава за Своето раждане.

Същото важи и за Раната Църква. Великден и Петдесятница са единствените празници, които могат да бъдат проследени обратно към апостолско време. Данни, че първата църква е пазела Рождество няма нито в Новия Завет, нито в най-ранните писания след него.

Тези и други фактори дадоха ход на популярната до днес идея в някои среди (най-вече сред Свидетелите на Йехова и Адвентистите), че 25 декември е опит на по-късното християнство да замени известен езически празник – Римските Сатурналии – фестивал в чест на земеделието и по-точно края на земеделската година. На всичко отгоре, през 274 година, римския император Аврелий разпорежда нов празник, точно на 25 декември, в чест раждането на Непобедимото Слънце (Sol Invictus). Така, през 12 век се ражда за първи път предположението, че 25 декември е компромисна дата, в която християните съзнателно избират един езически празник свързан с раждане, за да прокламират раждането на Исус, истинското Слънце.

Вярно е, че християнската вяра и практика не са се образували в изолация, нито от юдейския контекст, нито езическия. Църквата се е контекстуализирала, както го прави и днес. Няма нищо лошо в това, когато се взема един езически празник и се изпълва с ново християнско съдържание. Но да се твърди, че това се е случило и с 25 декември, и че този ден е с изключително езически произход с християнско съдържание е наивно, и е пореден Рождествен мит.

Вярно е, че точната дата на Христовото раждане е неизвестна. Но също така е вярно, че още във втората половина от 2 век след Христа, започва търсенето на тази дата и предположенията за нея. За различните версии споменава Климент Александрийски (150-215гг). А Ипполит Римски, един от най-плодовитите ранни християнски автори, живял по същото време посочва 25 декември като възможната дата за раждането на Исус, впоследствие подкрепена от Йоан Златоуст и други.

Всичко това се случва много преди да бъде установен празника на Слънцето, и дори намек няма за връзката на тази дата с някакъв друг езически празник. Очевидно е също, че тази дата станала толкова очевидна и неоспорима, че в един римски алманах от средата на 4 век, в който са изброени датите на смъртта на различните християнски епископи и ученици, първата в списъка е 25 декември, която е маркирана с думите: „Natus Christus in Betleem Judeae“(Христос е роден във Витлеем Юдейски). И така, още един рождествен мит, макар и не от библейско естество, а историческо от който е добре да се отърсим.

В раждането посред зима няма нищо чудно. Лука ни съобщава, че по онова време, овчарите са пазели овцете на открит въздух. Този детайл някак си говори повече за време между март и ноември, но Мишна (важен юдейски религиозен и нормативен документ от древността) съобщава, че около Витлеем хората са държали овцете си навън от вкъщи дори през зимните месеци.

Има ли значение?

Със сигурност има, и то е в това, да бъдем максимално близо до евангелската история за Рождество. Изброените рождествени традиции и погрешни схващания илюстрират нуждата ни да разчитаме на авторитета на Божието Слово и да бъдем зависими изцяло от Писанието.

Също така, неведнъж, сме свидетели как малки на вид детайли, които невинно се добавят или се отнемат от библейския разказ, довеждат до погрешна богословска адаптация и църковна практика, като например, кръщаването на децата, броя на тайнствата и др.

Затова е толкова важно, да бъдем като Мария, която внимателно изследваше всичко, което чува и вижда. Или като беряните, за които четем, че като слушаха Павел и Сила „всеки ден изследваха Писанията да видят дали това е вярно“ (Деяния 17)

Митовете идват тогава, когато ние преставаме да мислим критично и позволяваме на традицията и въображението ни да диктуват реалността. Това може да се случи за съжаление не само с Рождество и с Рождествената история…

Read Full Post »

Picture1  „Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти“

Изход 20:17

Бърнърд Шоу, британски драматург и писател, преди време е направил достатъчно проницателно наблюдение в областта на човешките желания. Той пише: „В живота ни има две трагедии. Едната е да не постигнеш изпълнението на своето най-съкровено желание, а втората е да го постигнеш“.

Сферата на човешките желания е изпълнена с много противоречия и парадокси.

От една страна да желаеш е нещо толкова естествено и нормално за човешката личност. Желанието е движеща сила, без която живота ни би бил немислим, да не говорим пък за човешката дейност. Както навремето бе отбелязал Толстой: „ако човек не желае, няма да има и човек. Причината за всяка деятелност е желанието“.

В същото време обаче, в различни етапи от човешката история, е имало будни хора, които са сигнализирали, че в желанията не всичко е безобидно. Така, например, през 18 век, Пиер Бауст, предвидливо маркира, че „ако всички човешки желания се изпълнят, земята ще се превърне в ад“.

Може би някой от нас, трябва сериозно да се замисли следващият път, когато ще поздравява някого за рожден ден с пожелание всичките му желания да се сбъднат. Защото никой от нас не знае какво е вътре в човека, и какви желания изпълват сърцето му. Ами ако те са низки, непочтени и престъпни?

Именно за това още в далечната древност към човешките желания някой са били дори доста крайни. Например, стоиците в древна Гърция, са считали, че истинското удовлетворение се крие в отказа на човека от своите желания. Будизмът, чийто основи са положени още в далечния 6 век преди Христа, отива дори по-далеч. Съгласно това религиозно-философско учение причините за страданието (дукха) се крият в желанията (тришна), които са зли, затова най-голямото съвършенство е да убиеш желанията, всякакви.

Когато отваряме Библията обаче, ние откриваме един откровен, но в същото време балансиран подход към човешките желания. Тук няма крайности, нито в едната, където всичко е позволено, нито в другата, където всичко е забранено.

Писанието ни открива, че желанията са естествена част от нашата човешка личност, създадена според Божият образ и подобие. Ако Бог желае, това означава, че и онези, които създава, също ще пожелават. Бог не е убиец на желания, а Творец, Който е вложил във всеки от нас способност да желаем.

В същото време, обаче, още в Стария Завет, Бог дава ясно да се разбере, че за пълноценния живот на земята, човекът трябва да се съобразява с определени рамки в сферата на желанията. Дори след грехопадението, Бог никога не е искал от своето творение да се откаже от всичките си желания, защото те са изключително важна съставляваща нашата личност и дейност. Но за наше добро, Той ни предупреждава да внимаваме с пожеланията на сърцето си.

Защо?

Защото има желания, които водят към добро, но има и желания, които водят към зло и вреди както на нашата собствена душа, така и на хората около нас. Желанията поначало са неутрални, така както и слуха и зрението и всеки друг дар от Бога, но се поляризират в зависимост от това, какво слушаме, какво гледаме или какво желаем…

Нека видим употребата на дума „желание“ в Стария и Новия Завет.

Стар Завет (חמד – хамад – желая, страстно пожелавам нещо):

 •    „Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти“ (Изход 20:17)
 •  „Да не пожелаеш хубостта й в сърцето си; да не те улови с клепачите си“ (Притчи 6:25)
 • „Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; отсъжданията Господни са истинни и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, и по-сладки от мед и от капките на медена пита“ (Псалм 19:9-10)
 •   „Защо завиждате, високи, островърхи планини, на хълма, в който Бог благоволи да обитава?“ (Псалм 68:16)

Нов Завет (ἐπιΘυμέω (гл), ἐπιΘυμία (същ) – епитумео, епитумия – желание, влечение, страст):

 •    „Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата“ (1Петр.2:11)
 •  „и светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, пребъдва до века“ (1Ин 2:17)
 •  „И им каза: Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас, преди да пострадам“ (Лука 22:15)
 •    „…ако поиска някой епископство, добро дело желае“ (1Тим 3:1)

Както виждате, само по себе си желанието или пожелаването е неутрално, прави го добро или лошо онова, което желаем, сиреч обекта на желанието. С други думи, някои от желанията могат да се окажат пленени от греха, за да ни докарат до престъпление.

Ето защо Бог казва: „Не пожелавай…“ Като Творец на човека, Бог знае каква сила притежава човешкото желание. Стига някой да пожелае нещо, трудно може да бъде спрян. Желанието е като дете, което непрекъснато нещо иска и докато не му дадеш, не отстъпва.

И това важи не само за добрите каузи и действия, но, за съжаление, и греховните. Великолепен пример за това е самата Ева в Едемската градина. Всичко започна с пожелаването. Ева само пожела, без да пипне, без да направи още нищо, само пожела плода и това се оказа отключващо за греха в нейния живот. Никой не е гарантиран, че няма да се подаде на изкушението, когато вече е пожелал!

Ето защо още в Мойсеевия закон, освен с външните действия на човека, Бог директно се занимава с вътрешните му желания – „не пожелавай…“ Защото пожеланието е най-важното, всичко останало е процес… Затова Писанието казва в Яков 1 „всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст, и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът като се развие напълно ражда смърт” (Яков 1:14).

Ние хората, обикновено разглеждаме престъпленията, като външно поведение, извършен акт. Било убийство, прелюбодейство или клевета, обвиняваме виновните единствено тогава, когато се докаже, че са го извършили де факто. По дефиниция, това е идеята на всеки закон или морален кодекс в света – да контролира и регулира външното поведение на човека. Никой няма да ви съди за грешни желания. Причината е ясна, защото никой от нас не знае какво е вътре в човека.

Но Бог знае, както нашите желания, така и това до което те могат да ни доведат. Затова в Божият морален кодекс намираме уникален прецедент – той регулира не само нашите действия, но и желания.

Дори нещо повече от това, Той разглежда някои греховни желания директно като извършено престъпление, грях. Достатъчно е да си спомним само, това, което Исус каза в Проповедта на Планината: „…всеки, който погледне жена и я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“ (Мат 5).

Бог също знае, че в основата на нашите грешни действия стоят винаги грешни желания, които като гориво ни разпалват и водят напред към извършване на грях. Нека разгледаме няколко библейски примери…

Първият е записан в Исус Навин 7 глава… Това може би е един от най-трагичните епизоди в историята на Израел, когато след славното превземане на Йерихон, израилтяните претърпяха безславно поражение в Гай – много по-малко ханаанско градче и с по-малко хора.

Знаете, тогава Исус Навин застана пред Бога, раздра дрехите си, падна по лице на земята и се молеше питайки Бога защо стана това? Божият отговор не закъсня – „Израел е съгрешил…взели са от обреченото…“ – 11 ст. Тогава започна разследване – и виновникът се оказа един млад войник от Юдовото племе, на име Ахан. Исус Навин се обърна към младежа, и нежно като баща го пита: сине мой какво си направил, кажи ми, не скривай от мен?

И Ахан му разказа всичко, нека прочетем неговия отговор – 20-21 ст. „Ахан отговори на Исус: Наистина аз съгреших пред Господа Израилевия Бог, като направих следното: Когато видях между плячката една хубава вавилонска дреха, двеста сикъла сребро и една златна плочка, тежка петдесет сикъла, харесах (пожелах) ги и ги взех. Сега са скрити под земята в шатъра ми, а среброто е най-отдолу“.

Забележете схемата на престъплението – видях, пожелах (хамад – същата дума, като при Ева и в Изход 20) и взех!

Знаете ли, ние не можем да ограничим напълно това, което гледат очите ни. Идеята на посинените фарисеи не е решението (става дума за някои фарисеи в древността, които толкова силно са искали да се опазят от греха и изкушенията, че са ходили със затворени очи, и като следствие целите били в синини от падане и удари в препятствия). На ниво сетива – било, зрение, слух, обоняние и т.н. просто нямаме възможност…Колкото и да се пазиш, без да искаш все ще се натъкне на нещо, чуваш, виждаш някои неща… Въпросът е – какво следва – пожелаваш или не? Това е от решаващо значение за греха в живота ни. Точно като Ева – видя и пожела, а след това въпрос на време да се развие всичко в осъществена постъпка. Такава е закономерността – било в преките грехове, или косвени, като компромис, например, с посещението на църква, даване на десятъка и др. Всичко започва с пожелаването – видя, пожела, направи!

Дали все пак е възможно, обаче, да видиш и да не пожелаеш? За целта бих ви предложил един друг библейски пример, този път с Даниил във Вавилон.

Ако Ахан видя и пожела една вавилонска дреха и заради обичта към нея наруши Божията заповед, то Даниил години по-късно попадна, така да се каже, в самото сърце на вавилонския търговски център, където освен хубави дрехи е имало и първокласни ресторанти. Дори повече от това, като юноша, Даниил е избран за достоен да живее в царския палат и да яде от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше.

Ако Ахан трябваше скришом да действа за да задоволи страстта си по вавилонското богатство, то Даниил, напротив, имаше пълната подкрепа дори на царя, само да пожелае и то не само дрехи, но и всякакви разнообразни царски ястия и питиета за цели 3 години.

Как обаче реагира Даниил? Четем в Дан 1:8: „Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше; затова помоли началника на евнусите да не се оскверни“. Той просто не пожела!

Ахан не устоя пред една вавилонска дреха, а Даниил устоя на много повече – тригодишен престой в царския дворец, пълна програма за умствено и телесно подновяване, чест която са имали единици. Защо? Защото не пожела! Пожеланието… всичко опира до пожеланието! Даниил просто не пожела нищо Вавилонско, и затова нямаше проблем да устои и остане чист пред Бога…

Как да се справим с желанията и да кажем „не“ на онези, които ни водят към грях?

 1. Дисциплинирай ги според Божието Слово. Претегляй всичко на везните на Писанието. Задавай си постоянно следния въпрос – съответстват ли моите мисли и желания на нравствената норма, която Бог я определил в Писанието. Добър съвет ни дава Библията в Новия Завет във връзка с желанията, които очевидно противоречат на Божията воля – просто да не се съобразяваме с тях изобщо – 1Петр.4:2 „за да живеете през останалото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля“.
 2. Бъди господар на желанията, а не техен слуга. „А плодът на Духа …себеобуздание“ (Гал 5:23). Това означава да не се отдаваме на всички желания и мисли, но напротив да ги контролираме и обуздаваме – „а които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и похотите й” (Гал. 5:24).
 3.  Живей духовно – „ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти“ (Гал.5:16).
 4. Бъди търпелив. Някои неща, които си пожелаваме, по принцип могат да бъдат напълно правилни, но да се появяват в неправилно време. И тук е необходимо да се научим да чакаме за да избегнем греха – не пожелавай преди време, научи се да чакаш, за да избегнеш греха. Например, сексуалните желания в неподходящо време, когато сме далеч от вкъщи или все още не сме сключили брак.
  • Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от блудство; да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест, не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога“ (1Сол 4:3-5)
 5.  Бъди доволен от това, което имаш. Недоволството често опъва мрежите на греховните пожелания пред нас. Всъщност, в светлината дори на същата 10-та заповед, можем да кажем, че пожелаването е недоволство от това, което Бог ти е дал – недоволство от жената, къщата, заплатата и т.н. Ето защо Библията ни предупреждава: „А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел“ (1Тим 6:9)
 6. Изпълвай се с добри желания. Тук действа принципът: „Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата“ (Матей 12:34). Ако сърцето ти е препълнено с желания за Бога, за онова, което добро, почтено и полезно, то ще бъдеш вече достатъчно защитен от лоши, суетни и вредни желания.
  • Защо грехът не успя при Христос, защото Той бе изпълнен с желание да върши волята на Отца! В Евр.4:15 се казва за Исус, че „…е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях..” Тайната на Неговата победа е в това, че Неговите желания са били пленени, подчинени изцяло на волята на Своя Отец. Спомнете си какво казва Той на учениците в Ин 4 „Моята храна е да изпълня волята на Онзи, Който Ме е пратил.
  • Интересна молитва срещаме у Павел за солунците: „затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание…“ (2 Солунци 1:11-12). По същия начин можем да се молим и ние за себе си, Бог да ни изпълва с качествено добри желания, които да ни движат напред в християнския живот и служение на Бога.

И така, правилното отношение към желанията, както видяхме вече, не е да бъдат убивани, а контролирани и подчинявани на Божията воля. Нека Бог ни помогне в този процес и даде мъдрост и воля да управляваме така своите желания, че нашия християнски живот и служение на Него да бъде едно живо и непрекъснато поклонение на Бога, а не на собствените ни прищевки.

Read Full Post »